top of page

Sjamanisme

Her er en oversikt over og kort beskrivelse av noen av dem sjamanistiske metodene, jeg benytter og lærer bort.

( White Feather Sjaman utdannelse)

(Neste Weekendseminar planlegges til høsten 2023)

 

Runer. Helbredelse med runer, også mitt kanskje viktigste verktøy til selvutvikling.

I moderne tid forbinder mange runer med ett skriftspråk.

Det er dog bare overskriften av hva runer egentlig er, Runer er særdeles kraftfulle spirituelle verktøy om man har dem rette innvielsene og treningen og benytter dem rett.

I vår tradisjon benytter vi runene i healing, Gjerne i kombinasjon med en eller flere av dem Norønne Gudene/Gudinnene for å bringe inn spesielle kvaliteter.

Dette er utrolig flotte sterke arketypiske krefter å jobbe, og er perfekt for å jobbe med personlighets utvikling, settes fri fra destruktive mønstere og hva enn man trenger healing for.

 

Avansert Magi med Runene, blant annet Ritualmagi, og binderuner for større livsprosesser.

Ritualer.

Det finnes forskjellige typer ritualer, i vår tradisjon fokuserer vi på ritualer som noe vi utfører i samarbeid med lysvesener for å oppnå ett bestemt resultat, eller ønsket utkomme.

Lysvesen brukes som ett samlebegrep på forskjellige spirituelle vesener som hjelper oss i vår magi.

Ett lysvesen kan for eksempel være ett kraftdyr, en engel, en gudinne- som Freya eller den store Gudinne, også kalt Moder Jord, den stor Gud, Ganesha eller andre spirituelle vesener.

 

Man kan benytte ritualer til hjelp i alle typer livsprosesser, det kan være alt fra oppbygging av en bedrift, til å skape bedre harmoni i parforholdet, eller annen gruppe. Det kan være å tiltrekke seg en jobb som passer med sin livsvei, hvor man kan være lykkelig. Det kan og være for å få mer ro og overflod inn i tilværelsen.

Dette fungerer kun om det er basert på hjertet og ikke egoets behov.

Det vil si att det er basert på kjærlighet, eller gode ønsker og intensjoner for seg og dem det involverer og ikke ut fra frykt, hat, nag osv.

Det må være i tråd med den gudommelige orden og til høyeste beste for alle involverte.

 

 

Guider og Kraftdyr.

Samarbeide med Guidene våre er en stor fordel i møte med forskjellige aspekter av livet og vil ofte hjelpe oss å flyte mer med, være på rett sted til rett tid, hjelp til å lære å omgåes nye situasjoner raskere.

Det kan og være hjelp til å bygge opp en bedrift, eller omgåes med en utfordrene situasjon.

Kraftdyr benytter vi i veldig mye spennende energi arbeid, Jeg benytter blant annet kraftdyr på daglig basis i mitt healing arbeid, men også til selvutvikling, og mer komplisert energiarbeid astralreiser.

 

Astralreiser i over og Under-verden og Soulhunting- Gjenforening med avspaltede delpersonligheter.

Ett av sjamanens viktigste verktøy er evnene til å reise mellom verdener, mer spesifikt å reise astralt inn i dem metafysiske astralverdener som kalles den sjamanistiske over og underverden for å gjøre avansert energiarbeid.

For å gjøre det trenger man å endre bevissthetstilstand. Det kan gjøres ved hjelp av for eksempel tromming, meditasjon og andre metoder for å heve livsenergien til ett nivå hvor det er lettere å endre bevissthetstilstand, dette er ofte ikke så lett med tradisjonelle metoder og i noen tradisjoner benytter man rusmidler for å gjøre dette.

I vår tradisjon trenger vi ikke det, vi har effektive metoder for å endre bevissthetstilstand som vi kan benytte når og hvor som helst uten bruk av rusmidler eller tidkrevende oppbygging.

Den sjamanistiske underverden er en slags blåkopi av alt som eksisterer, enten det er en prosess, en bedrift, en helserelatert utfordring, ett parhold eller annet.

Vi reiser da, ved hjelp av kraftdyr til stedet som representer personen, prosessen eller hva det gjelder og gjør oss kjent med det som foregår der, så reiser vi til over-verden, der hvor lysvesener og spirituelle kvaliteter er tilgjengelig, og henter resurser vi bringer ned til dette stedet i underverden.

Gjelder dette en avspaltet eller undertrykt delpersonlighet, i sjamanismen kalt avspaltet del av sjelen så gjør vi en litt mer kompleks versjon av denne reisen.

Vi reiser alltid sammen med kraftdyr, derfor er alle aspektene av det vi gjør helt trykt for både sjamanen som utfører og for klienten det eventuelt utføres for.

 

Den sjamanistiske medisinbag.

Medisinbagen er en viktig del av sjamanens verktøy kasse og benyttes bl a til personlighetsutvikling og healing, til å gjøre hel.

Ved hjelp av medisinbagen har vi i vår tradisjon en tilgang til å jobbe med våre astrologiske delpersonligheter direkte, og på den måten hjelpe til å utvikle en mer sunn og balansert personlighet.

 

Clearing / rens av innvaderende uønskede energier.

(Ofte kombinert med andre typer energiarbeid, for å styrke Aura og helbrede underliggende temaer for å forebygge gjetakelse, eller pga av fx dypere avspaltninger- (Se soulhunting/ gjenforening av avspaltede delpersonligheter)

 

Sjamanistisk astraltempel.

Dette astraltempelet inneholder mange spennende aspekter og benyttes i ett vidt spekter av energiarbeid og personlighets utvikling.

Også for å utvikle sin egen personlige magi, og få tilgang til sin spirituelle arv.

 

Livsritualer.

Fødselsrituale- hjelpe en ny sjel inn i denne verden, med støtte og resurser inn i sine første leveår, hjelp til å utvikle sin personlighet i tråd med sin sjels disposisjoner på en trygg og god måte.

Linket til Moder Jords nærende og støttende nettverk.

Dåp/ Avdøpning. Dåp er for å linke en person inn til Moder Jords nettverk, det kan gjerne være en voksen.

Det kombineres med avdøpning først for å løsne negative pregninger og energiske bindinger til tidligere trossystem. For eksempel kirken.

 

Ung – Voksen. Dette handler om overgangen fra ungdom til Voksen, som i noen spirituelle tradisjoner kaller konfirmasjon.

Vi søker da å legge til rette for att den unge kan utvikle seg til en sunn og lykkelig, selvstendig voksen person.

Blant annet gjennom å jobbe med verdier for å utvikle en sunn karakter, gjennom visdom og spirituell support inn i dem voksnes rekker og veien videre.

 

Håndfesting – Bryllups Rituale.

Sjamanpresten/Prestinnen benytter sin spirituelle innflytelse og visdom til å legge til rette for ett sunt og nærende ekteskap, hvor man søker å bygge hverandre opp og nære kjærlighetens flamme.

 

Fødselsdags rituale.

Dette er ett spennende rituale for å bringe hjelp med ett tema eller prosess for bursdagsbarnet i det påfølgende året.

 

Dødsrituale. (den store transformasjonen)

Begravelsesrituale.

Dette handler i hovedsak om å lette overgangen for den avdøde og for dem nærmeste til å gi slipp.

Det att dem nærmeste gir slipp er også viktig for den avdøde, da det er mye vanskeligere for avdøde å reise fra dem som ikke klarer eller er villig til å gi slipp på ham eller henne.

Dette utføres i samråd med dem etterlatte & eller etter ønske fra den døende/avdøde.

For eksempel ved hjelp av en viljeserklæring.

Valg av lokaler og deler av ritualet setter vi da opp i felleskap.

Jeg tilbyr dette kun i forbindelse med kremasjon, ønsker man å gravlegges i kiste er det andre regler som gjelder.

Ved kremasjon har man valgmuligheter i forhold til hvilke lokale man ønsker å benytte,

Og hvordan man ønsker minnested skal være. Det kan fx være urne nedsettelse på kirkegård, det kan være minneplakett, man kan søke om å strøs på havet eller øde steder i naturen og man kan velge den type rituale og prest /Prestinne man ønsker selv.

bottom of page